20 hitů podzimní sezóny
od 17/10/2019 ve vašem knihkupectví

Ten den – 17. listopad 1989

17/10/2019

Shromáždění na pražském Albertově, euforický pochod po nábřeží a následný masakr na Národní třídě vstoupily do dějin. Kniha Ten den: 17. listopad 1989 shromažďuje více než dvě stě přímých svědectví demonstrantů zkušených, ale i těch, kteří ten den vyšli do ulic poprvé, organizátorů i řadových účastníků, náhodných kolemjdoucích, zasahujících policistů i povolaných záchranářů. Jak prožili 17. listopad a co od něj očekávali? S jakými myšlenkami ráno vstávali a jakou budoucnost viděli před sebou, když byla demonstrace rozehnána a sčítaly se šrámy? Na čtenáře tak nemluví oddělení aktéři 17. listopadu 1989, ale sám tento den. Dává slovo známým i neznámým aktérům událostí, tedy i těm, kteří o svých zážitcích dosud nikdy veřejně nehovořili. Jejich vzpomínky doprovází rozsáhlý a z naprosté většiny doposud nepublikovaný obrazový materiál v podobě fotografií, dopisů, deníkových záznamů, oficiálních dokumentů či maleb. Ten den: 17. listopad 1989 má současným čtenářům umožnit toto zásadní datum zprostředkovaně zažít, zpřítomnit a přiblížit dnešku odkaz revolučních dnů a těžce nabyté svobody.

brožovaná, 279 stran
nakladatelství Kalich

Autor: Alžběta Ambrožová

Autor: Michal Beck

Autor: Matouš Hartman

Autor: Anna Palánová

Editor: Aleš Palán

Aleš PalánČeský novinář, publicista a spisovatel. V Brně nedokončil studium pedagogické fakulty, několik let se pak toulal po Československu. Je jedním ze signatářů Charty 77. V druhé polovině osmdesátých let (i na začátku let devadesátých) pracoval jako noční hlídač, figurant a kopáč. Od roku 1993 se věnuje žurnalistice (Jihlavské listy, Duklák, Lidové noviny, Česká televize, TV Nova, Katolický týdeník, Hospodářské noviny, Host, …) Vedl kurz tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého. Ve svých knihách se zabývá zejména literaturou, výtvarným uměním, vírou a sportem.

Recenze v médiích

Bohumil Melichar: Palán, Aleš (ed.) a kol.: Ten den: 17. listopad 1989, iLiteratura, 17.11.2019

Pečlivé čtení knihy může přinést mnoho konkrétních podnětů k přemýšlení o různém vnímání událostí jednotlivými aktéry, o nesamozřejmosti, s jakou se „lámou dějiny“, i o tom, jak vzniká mýtus zásadního dne dějin.

Tomáš Weiss: I odemknout dveře může být hrdinství. Kniha líčí zážitky účastníků 17. listopadu 1989, aktuálně.cz, 16.11.2019

(...) Autoři chtěli odvyprávět příběh 17. listopadu od šedého socialistického rána přes euforii v průvodu a brutální zásah na Národní třídě až po příběhy, které následovaly v nočních hodinách. Je to mozaika živá a plastická. Nespekuluje o hypotézách, o tom, co je a co není revoluce, kdo byl s kým domluvený a spolčený. Jen svědectví, jak to prožívali lidi na místě. Jejich vzpomínky se doplňují, překrývají, potvrzují. Jeden z autorů knihy Michal Beck vystihuje hlavní zprávu publikace docela přesně: "Všichni ti lidé na Národní při tom hodinu a půl trvajícím bití prožili jednu ze svých největších životních proher. Ten večer se mohlo zdát, že je všechno ztracené. Že to u nás nikdy ‚nerupne‘. Mnozí doslova sčítali šrámy, někteří se báli, co se s nimi stane, mnoho jich strávilo noc ve vazbě," vysvětluje.

Jan Lukavec: Zpráva o jednom normálním večeru 17. 11. 1989, Deník N, 15.11.2019

Publikace Ten den by mohla díky podrobnému vyprávění mnoha lidí spadat do kategorie dějin každodennosti, ale tento den byl přece jen jiný. Unikátní soubor textů zachycuje detaily, které velké dějiny přehlédly. (...) Podle autorů toho dne ráno nikdo netušil, jaké dramatické děje se večer v centru Prahy budou odehrávat. Někteří přitom s účastí na povolené demonstraci počítali, jiní se rozhodli až během dne, četní se přidali, až když mohutný průvod na vlastní oči viděli, naopak jiní se účastnili jen začátku akce a na Národní vůbec nedošli. Kniha věrně zachycuje tehdejší každodenní realitu, přičemž jednotlivé aktéry nelíčí jako statečné hrdiny, kteří „do tohoto šli“, aby za každou cenu svrhli režim, ale jako lidi se zcela všedními problémy

Obálka knihy Pád Gondolinu Obálka knihy Prašina - Černý merkurit Obálka knihy Nezlomná Obálka knihy O Červenáčkovi Obálka knihy Temná dcera Obálka knihy Města Obálka knihy Tomova půlnoční zahrada Obálka knihy Kirke Obálka knihy Debutantka z rodu Kennedyových Obálka knihy Nebe nad Jemenem Obálka knihy Jako v nebi, jenže jinak Obálka knihy Černé ptáče Obálka knihy Loutkář z Krakova Obálka knihy Chlapec a jeho pes na konci světa Obálka knihy Les přízraků Obálka knihy S androidkou v posteli Obálka knihy Ten den – 17. listopad 1989 Obálka knihy Autismus & Chardonnay 2: Pozdní sběr Obálka knihy První padlí Obálka knihy Mimoprostor a základy moderní fyziky

Český rozhlas Dvojka Regionální deník TV Magazín  u(p)m  Kosmas